Cynkowanie łukowe: technologia zwiększająca żywotność elementów metalowych

ocynkowane elementy

Elementy metalowe, zwłaszcza zawierające żelazo, są wprawdzie odporne na obciążenia mechaniczne i podatne na rozmaite sposoby obróbki, lecz zarazem w niesprzyjających warunkach zewnętrznych dość szybko ulegają korozji.Zjawisko utleniania się prowadzi do stopniowego niszczenia materiału, powodując początkowo pogorszenie się jego walorów estetycznych, a z czasem utratę właściwości wytrzymałościowych aż po całkowitą destrukcję. Tam, gdzie w grę wchodzi więc kontakt z wodą, wilgocią znajdującą się w powietrzu i chemikaliami, konieczne okaże się prawidłowe zabezpieczenie powierzchni. Wśród metod stosowanych najczęściej znajduje się nanoszenie na stal warstwy cynku. Zależnie od sytuacji powłoka ochronna może powstawać przez tzw. cynkowanie ogniowe, a więc kąpiel w roztopionym metalu, cynkowanie galwaniczne, tj. zanurzenie w elektrolicie zawierającym cynk albo za sprawą cynkowania łukowego. W Krakowie technologia ta jest stosowana w firmie TERMOPLAST II – lakierni proszkowej ze Skawiny. Przekonajmy się, czym jest cynkowanie łukowe i dowiedzmy się, jakie korzyści się z nim wiążą.

Czym jest cynkowanie łukowe?

Cynkowanie łukowe to jedna z metod natryskowych, w których stopiony metal jest nanoszony na powierzchnię dzięki temu, że energię kinetyczną nadaje im strumień podawanego pod odpowiednim ciśnieniem gazu np. sprężonego powietrza. W zależności od sposobu topienia materiału stanowiącego wykonywaną powłokę mówimy o natrysku płomieniowym (przy podgrzewaniu spalanym gazem), plazmowym (jeżeli energia pochodzi ze zjonizowanego gazu o wysokiej temperaturze) albo indukcyjnym czy wreszcie łukowym (kiedy ciepło jest generowane przez łuk elektrycznych analogicznie jak w procesie spawania). Ponieważ podawany przez dyszę strumień musi przebyć różną drogę od wylotu do zabezpieczanej powierzchni, dla tej technologii charakterystyczne jest tworzenie się tzw. pyłu metalizacyjnego z drobin, które zastygły nim połączyły się z tworzoną warstwą. Zjawisko to pojawia się także z tego powodu, iż niezbędne staje się zachowanie właściwego dystansu między dyszą a podłożem, w przeciwnym razie może ono zostać nadmiernie rozgrzane. W zależności od używanej techniki i urządzenia cynk może być dostarczany w postaci topiącego się drutu, kordu albo proszku.

Jakie są zalety cynkowania łukowego?

Cynkowanie łukowe jest wykorzystywane w wielu przypadkach, ponieważ pozwala na wytworzenie powłoki o stosunkowo niewielkiej grubości, co nie zmienia w istotny sposób wymiarów zabezpieczanych elementów. Plusem jest także wysoki poziom uzyskiwanej ochrony oraz świetna odporność warstwy ocynku na działanie czynników mechanicznych. Do korzyści należy dobra trwałość już przy stosunkowo cienkich warstwach. Przy prawidłowym stosowaniu technologii natryskowej efekty utrzymują się przez długi czas.

 

Wróć do bloga