Czy śrutowanie jest konieczne przed lakierowaniem proszkowym?

lakierowanie

Lakierowanie proszkowe jest sposobem na poprawę wyglądu malowanego elementu, a także polepszenie jego parametrów użytkowych. Warstwa farby będzie zabezpieczała przed korozją, a także uchroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwiększając twardość powierzchni. Przy tej technologii uzyskuje się jednolitą i dobrze przylegającą powłokę, napylaną na podłoże przewodzące prąd dzięki naelektryzowaniu podawanego granulatu, a następnie jego polimeryzacji w czasie wygrzewania w wysokiej temperaturze, które powoduje rozpuszczenie się znajdującej się w farbie żywicy. Właściwych efektów nie da się jednak uzyskać bez prawidłowego przygotowania, w tym m.in. śrutowania. W Krakowie usługę taką oferuje lakiernia proszkowa TERMOPLAST II ze Skawiny. Przekonajmy się, czym jest śrutowanie i sprawdźmy, jakie ma znaczenie.

Jak wygląda przygotowanie do malowania proszkowego?

Dla uzyskania znakomicie przylegającej, trwałej oraz atrakcyjnej wizualnie powłoki malarskiej wykonanej w technologii malowania proszkowego konieczne okaże się prawidłowe przygotowanie podłoża. Rodzaj niezbędnych operacji jest uzależniony od charakterystyki nanoszonej warstwy, cech malowanego materiału oraz środowiska, w jakim będzie eksploatowany konkretny element. Jest to ważne, ponieważ innego traktowania wymaga stal, a innego metale kolorowe. W większości przypadków nie obejdzie się jednak bez pozbycia się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odtłuszczenia materiału. Zależnie od charakteru konkretnego zastosowania użyte mogą zostać różne środki. Gdy w grę wchodzą preparaty chemiczne, najczęściej stosowane są kąpiele albo natryskiwanie odpowiednich preparatów. Proces może polegać na fosforanowaniu żelazowym przez mycie, fosforanowanie oraz spłukiwanie, fosforanowaniu cynkowym, gdy po czyszczeniu następuje płukanie, fosforanowanie, kolejne płukanie i płukanie pasywacyjne, a ponadto chromianowaniu. Każda z tych opcji ma swoje zalety i ograniczenia oraz daje możliwość poprawy własności materiału tj. m.in. przyczepności, a także odporności na korozję. Sposobem na przygotowanie metalu do malowania proszkowego będzie jednak również obróbka strumieniowo-ścierna w tym piaskowanie albo śrutowanie.

Na czym polega obróbka strumieniowo-ścierna?

Obróbka strumieniowo ścierna pozwala na pozbycie się ciał obcych przylegających do malowanej powierzchni. Jest ona wykonywana z wykorzystaniem odpowiedniego ścierniwa, którym może być piasek, ale także metalowy śrut. Drobiny użytego materiału są podawane pod dużym ciśnieniem dzięki stosowanemu strumieniowi gazu lub cieczy, nadającemu im wysoką energię kinetyczną. Ścierniwo uderzając w powierzchnię, odspaja zanieczyszczenia za sprawą swych ostrych krawędzi, a także oddziałuje mechanicznie na powierzchnię, powodując zmniejszenie jej chropowatości oraz częściowy zgniot. Będzie on największy, jeżeli stosuje się tzw. kuleczkowanie, a najmniejszy podczas piaskowania. Zależnie od potrzeb podczas obróbki strumieniowo ściernej osiąga się różne klasy czystości od Sa 1 po Sa 3.

Wróć do bloga